Jak to działa?

Moduły fotowoltaiczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Składają się one z połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, które zbudowane są z półprzewodników tworzących łącza p-n. Padający na ogniwa strumień światła wywołuje zjawisko fotowoltaiczne polegające na przemieszczaniu się ładunków dodatnich na stronę n oraz ładunków ujemnych na stronę p, na skutek czego wytwarzana jest różnica potencjałów tj. stałe napięcie elektryczne.

Energia z paneli słonecznych – co dalej?

Co dalej stanie się z wyprodukowanym przez nasz system prądem, zależy od tego, do czego chcemy go wykorzystać. Wyróżnia się dwa podstawowe typy systemów fotowoltaicznych:

System on-grid

Jest najczęściej spotykany w krajach, w których występuje (bądź występował) system wsparcia dla instalacji PV. Jest to instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci energetycznej. Za jej pomocą oddajemy (lub sprzedajemy) nadwyżkę bądź całość wyprodukowanej energii elektrycznej z naszej elektrowni.

System off-grid

System autonomiczny (nazywany także wyspowym), wydzielony z sieci energetycznej. Tego typu system jest samodzielnym źródłem energii. Wyprodukowany w instalacji fotowoltaicznej prąd najczęściej dodatkowo gromadzi się w akumulatorach, aby można było go wykorzystać po zmroku lub wspomagać sieć wydzieloną przy niedostatecznym nasłonecznieniu.

W polskich warunkach możemy wyszczególnić trzeci system:

System służący do podgrzewania wody użytkowej

Możliwe jest także zainstalowanie systemu PV służącego jedynie do podgrzewania wody użytkowej (VAT 8%).
Do tego typu instalacji potrzebne są moduły, grzałka z termostatem i ewentualne urządzenie pośredniczące, a zarazem optymalizujące pracę modułów (ze sterownikiem MPPT – Maximum Power Point Tracking – z ang. śledzenie maksymalnego punktu pracy). System fotowoltaiczny służący do podgrzewania CWU jest prosty, nie potrzebuje montażu dodatkowej instalacji hydraulicznej wraz z energochłonnymi pompkami.